Sagita Security

Zapraszamy!

O nas

Sagita Security to firma zarządzana przez osoby z wieloletnim doświadczeniem, wdrażająca nowoczesne technologie oraz współpracująca z zespołem wykwalifikowanych specjalistów. Naszym klientom oferujemy usługi na najwyższym poziomie, odpowiadające najlepszym standardom bezpieczeństwa.

Naszą misją jest oferowanie usług najwyższej jakości poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii oraz wdrażanie wysokich standardów pracy w oparciu o profesjonalną rekrutację, szkolenia i efektywne rozwiązania techniczne.

Wykonujemy audyty bezpieczeństwa nieruchomości przez pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jak i technicznej, w celu odpowiedniego zabezpieczenia chronionego mienia. Nad realizacją umowy czuwa Koordynator, który dba o utrzymanie jakości usług na najwyższym poziomie.

Kadra

image1

Nasi Pracownicy

W ochronie najważniejsi są ludzie. Stawiamy na profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Rekrutacja i Selekcja

Jednym z najważniejszych warunków właściwego wywiązania się z zobowiązań wobec naszych Klientów, jest właściwy dobór zatrudnionego personelu.

Wdrożyliśmy procedury rekrutacji osób co umożliwia nam jak najwłaściwszy dobór personelu, który czuwa nad bezpieczeństwem osób i mienia, tj:

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • weryfikacja kariery zawodowej, w tym referencji
  • sprawdzian cech psychofizycznych oraz sprawnościowych
  • proces formalnoprawny związany z zatrudnieniem w branży ochrony
  • weryfikacja niekaralności – KRK
  • szkolenia wprowadzające w miejscu pełnienia służby
image2

Kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymogi dołączają do zespołu Sagita Security.

Oferta

Ochrona osiedli mieszkaniowych

Oferujemy ochronę stacjonarną jak również usługi recepcyjne, usługi ochrony i monitoringu na terenie osiedli. Sagita Security posiada najwyższej jakości sprzęt oraz wyszkolonych pracowników. Z naszych usług możecie Państwo skorzystać w Warszawie i okolicach.

Realizacja usługi poprzedzona jest bezpłatnym audytem bezpieczeństwa. Celem audytu jest określenie aktualnego stanu bezpieczeństwa fizycznego i technicznego obiektu.

Następnie na podstawie zebranych informacji przygotowane są rekomendacje działań, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia konkretnych zagrożeń.System ochrony w trakcie trwania usługi poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.

ochrona osiedla

Odpowiednio dobieramy pracowników aby stworzyć stały skład osobowy. Dbamy aby wykonywali obowiązki w odpowiednich warunkach pracy. Każdy pracownik posiada szczegółowy zakres swoich obowiązków oraz przechodzi cykliczny instruktaż w zakresie procedur stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz korzystania z praw przewidzianych w ustawie o ochronie osób i mienia.

Pracownicy wyposażeni są w system lokalnej łączności radiowej oraz środki łączności umożliwiające kontakt z Koordynatorem, Administratorem czy służbami policji.

Pracę pracowników ochrony nadzoruje Koordynator Obiektu. Każdy Obiekt wyposażony jest w elektroniczny system kontroli pracy.

W przypadku sytuacji podwyższonego stanu zagrożenia bezpieczeństwa interwencje przeprowadza Patrol Interwencyjny. Patrol Interwencyjny wykonuje również cykliczne podjazdy prewencyjne połączone z Patrolowaniem Obiektu.

Umundurowanie oraz wyposażenie pracowników ochrony dostosowane jest do potrzeb kontrahenta oraz specyfiki Osiedla.

Nasi pracownicy między innymi zajmują się :

  • kontrolą ruchu osobowego,
  • prowadzeniem ewidencji gości wchodzących na teren obiektu,
  • kontrolą ruchu samochodowego,
  • świadczymy usługi recepcyjne z możliwością obsługi centrali telefonicznej.

Monitoring osiedli mieszkaniowych

Zapewniamy najwyższe standardy usług w segmencie. Posiadamy Centrum Monitoringu w którym zatrudniamy kwalifikowanych Pracowników Ochrony z wieloletnim doświadczeniem.

System E-GUARD24 to usługa łącząca nasze doświadczenie i najwyższe rozwiązania techniczne, które proponujemy naszym Klientom. System E-Guard24 to również ekonomiczne rozwiązania dostosowane do zmieniającego się otoczenia rynku.Na wszelkie pytania odpowiemy bezpośrednio na spotkaniu. Zadzwoń – Umów się już dziś!

Ochrona osób

Świadczymy usługi w zakresie ochrony osobistej - VIP. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.

Imprezy Masowe

Zabezpieczamy ochronę pokazów, gal, konferencji i eventów Z organizatorem ustalamy obowiązujące procedury i zakres zadań pracowników ochrony. Współpracujemy z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym.

Ochrona placów budów

Stosujemy nowoczesne technologie wspomagające fizyczną ochronę.